Zonder afscheid

Vanmorgen was je er nog
ik kon je horen

Vanmiddag was je er nog
ik kon je zien

Net was je er nog
en nu ben je weg

zonder gedag te zeggen

© Els Lücker