Wachtend op de lente

werkeloos
woordeloos
schijnbaar 
levenloos

geduldig
in stilte
wachtend 
op de lente

© Els Lücker