stap voor stap
kom je
ongemerkt
een heel eind

© Els Lücker