(on) zichtbaar


achter de sluier 
voor haar gezicht
krullen de lippen 
tot een lach
ik zie het in haar ogen

© Els Lücker