ode aan vader

hij is je beschermer 
je ridder en held
hij leert je te vechten
voor alles wat telt

de arm om je schouder
vanaf het begin
hij geeft je de ruimte
zelfs tegen zijn zin

degeen die voor alles
een oplossing vindt
hij is zoveel meer dan
een man met een kind

© Els Lücker