Het kind in mij

Ik zie het kind.

Het stuitert door 
de dag en speelt 
met de tijd.

Ik wek het kind in mij
en stuiter mee.

© Els Lücker