Een verzameling sterren

Sommige schitteren  
kort en hevig
andere stralen 
lang en kalm

Sommige verschijnen 
uit het niets
andere steken
we zelf aan

Geluk…

een verzameling sterren

© Els Lücker